Wat betekent InvesteringsPlein.nl voor investeerders?

Investeringsplein brengt investeerders veel voordelen. Zo kunt u via de site zoeken naar projecten binnen uw regio, per branche of per het te investeren bedrag. Daarnaast zijn er enkele andere selectiecriteria waarmee u snel de projecten van uw interesse kunt bekijken.

Bekijk hier op welke criteria u uw profiel kunt aanmaken

De projecten (76 stuks)

De projecten waarin u kunt investeren zijn opgebouwd uit een aantal elementen zoals:

  • Projectpresentatie (schriftelijk/video/audio)
  • Businessplan van het project
  • Status van het project
  • Benodigde investering
  • Wel of geen duurzaam project
  • CV van ‘geldzoeker’
  • Foto’s
  • Etc.

Alle ondernemers beheren hun eigen project. Hierdoor krijgt u een goed beeld van het project en de kennis en kunde van de ondernemer.
Bekijk hier een voorbeeld van een goed project

Matching

1x per 2 weken ontvangt u van ons een e-mail met daarin de nieuw toegevoegde projecten die matchen met uw profiel.
Uiteraard kunt u altijd op onze site terecht en het aanbod bekijken.

Contact met ondernemers

Op de site zijn beide partijen anoniem. Als u of de ondernemer een contactverzoek indient en dit verzoek wordt positief ontvangen, dan zullen contactgegevens worden uitgewisseld. Dit alles gebeurt zonder dat u bemiddelingskosten betaalt!

Aanmelden als investeerder!
Eénmalig € 25,- registratiekosten
Géén bemiddelingskosten of matchingfee